Kontakt

Kontaktné údaje

NOSRETI SK, s.r.o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovensko

+421 911 770 462
elektro@nosreti.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 6883/B.

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v EUR: SK66 0200 0000 0036 3564 1112
IBAN: SK66 0200 0000 0036 3564 1112
BIC (SWIFT CODE): SUBASKBX
IČO: 31371108
DIČ: 2020315583
IČ DPH: SK2020315583
E-mail pre elektronické zasielanie faktúr: elektro@nosreti.sk

NOSRETI SK, s.r.o. je členom skupiny TEFCOLD Group.

Náš tím

Manager veľkoobchodu (západ Slovenska)
Branislav Mrva

+421 911 770 460
mrva@nosreti.sk

Objednávky, reklamácie
Miriam Bandúrová

+421 911 770 462
elektro@nosreti.sk

Kontaktujte nas

+421 911 770 462

Informácie pre vás

O nás

Kontakt

Ochrana osobných údajov